Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Túc hình rìa; Túc hình leo; Cỏ chỉ leo; Cỏ chân nhện rìa
Tên khác: Panicum ciliare Retz., Panicum adscendens H.B.K., Digitaria adscendens (H.B.K.) Henrard, Digitaria marginata Link, Digitaria marginana Link. var. linkii Stapf, Digitaria didatycla Willd.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Digitaria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023