Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Digitaria radicosa (Presl) Miq.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ chân nhện; Túc hình rễ; Túc hình timor
Tên khác: Panicum radicosum Presl, Digitaria propinqua Gaudich., Digitaria pertenuis auct., non Buese in Miq, Digitaria timorensis (Kunth) Bal., Panicum timorense Kunth;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Digitaria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023