Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dillenia scabrella Roxb. [1814 nom. nud.] 1824; Wall. 1829 (CCVN, 1: 503).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sổ nhám; Sổ nước; So ba mi (FGI)
Tên khác: Colbertia scabrella D. Don, 1825. Dillenia elata Pierre, 1879 (FGI, 1: 18; SFGI: 20).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dilleniales
Họ: Dilleniaceae
Chi: Dillenia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024