Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Dilleniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sổ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Dilleniaceae Salib. 1807

Cây gỗ thẳng đứng hoặc dây leo thân gỗ. Lá đơn nguyên, có răng, mọc cách, gân bên nổi rất rõ.

Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5; lá đài 5, lợp, tồn tại dày và nạc; cánh tràng 5 sớm rụng; nhị nhiều; lá noãn nhiều rời hay chỉ dính nhau ở giữa.

Quả kép mang lá đài tồn tại và phát triển thành quả nạc

Thế giới có 18 chi, 530 loài phổ biến ở nhiệt đới, một ít ở cận nhiệt đới nhưng tập trung ở châu Á và Úc.

Việt Nam có 2 chi và 15 loài.

Phân loại: Họ này có quan hệ với Crossosomataceae và Paeoniaceae và có họ hàng với Magnoliaceae.

Giá trị kinh tế: Gỗ, làm cảnh (Dillenia spp.).

 

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dilleniales

CÁC CHI
Dillenia
Tetracera

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024