Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Dipentodon
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đi pen tô
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGViệt Nam có một loài Dipentodon sinicus

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Santalales
Họ: Dipentodontaceae

CÁC LOÀI
Dipentodon sinicus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024