Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Dipteridaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng hai cánh (Ráng song dực)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Dipteridaceae (Diels) Seward et E. Dale 1901

Việt Nam có 1 chi, 2 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Gleicheniales

CÁC CHI
Dipteris

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023