Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Dregea
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Dregea E. Mey.

Chi Dregea E. Mey. thuộc họ Thiên lý - Asclepiadaceae có khoảng 12 loài phân bố ở châu Á và châu Phi. Theo Phạm Hoàng Hộ (1993, 2000) [2, 3], Trần Thế Bách (2005) [l], ở Việt Nam chi Dregea có 1 loài Dregea volubilis (L. f.) Benth. & Hook...

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Asclepiadaceae

CÁC LOÀI
Dregea cuneifolia
Dregea volubilis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024