Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Droseraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bắt ruồi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Droseraceae Salisb.

Cây thảo sống vùng đầm lầy. Lá xếp thành hoa thị ở gốc.

Cụm hoa và phiến lá có mang tuyến đính đôi khi ở cả mặt trên nếu côn trùng hay ruồi vướng vào sẽ bị dính lại, khi đó nó sẽ tiết ra dịch để giết và biến hành thức ăn nuôi cây cho nên có tên là “cây bắt ruồi”. Hoa mẫu 5. Hạt phấn bộ 4.

Quả nang.

Thế giới có 4 chi, 100 loài, phân bố ở Toàn cầu, trung Úc, Niu - ziland.

Phân loại: Gần Nepenthaceae và Saraceniaceae

Giá trị kinh tế: Làm cảnh

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Nepenthales

CÁC CHI
Drocera
Drosera

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024