Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Elaeagnus elongatus Tagane & V.S. Dang
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nhót thon dài
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

cây bụi trườn, cành non có lông gỉ sắc; lá có dạng elíp đến elíp xoan, kích thước (2,4-)3,2-10 x (1,1-)1,5-4,2 cm, đầu nhọn có mũi, gốc tròn đến nhọn; hoa lưỡng tính, mọc thành chùm từ 1-3 hoa ở nách lá; quả dạng hình xoan, dài 1,4-1,9 cm.

ẢNH

Elaeagnus elongatus Tagane and V.S. Dang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Elaeagnus elongatus Tagane and V.S. Dang.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Rosales
Họ: Elaeagnaceae
Chi: Elaeagnus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023