Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Elaeocarpus darlacensis Gagnep.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Côm đắk lắk
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Elaeocarpus darlacensis 1- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Elaeocarpus darlacensis 1- SHOANG.jpg

 

Elaeocarpus darlacensis 2- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Elaeocarpus darlacensis 2- SHOANG.jpg

 

Elaeocarpus darlacensis 3- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Elaeocarpus darlacensis 3- SHOANG.jpg

 

Elaeocarpus darlacensis 4- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Elaeocarpus darlacensis 4- SHOANG.jpg

 

Elaeocarpus darlacensis 5- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Elaeocarpus darlacensis 5- SHOANG.jpg

 

Elaeocarpus darlacensis 6- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Elaeocarpus darlacensis 6- SHOANG.jpg

 

Elaeocarpus darlacensis 7- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 7. Elaeocarpus darlacensis 7- SHOANG.jpg

 

Elaeocarpus darlacensis 8- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 8. Elaeocarpus darlacensis 8- SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Elaeocarpaceae
Chi: Elaeocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023