Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 1824 (CCVN, 3: 626)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Năn (năng) cạnh; Năn (năng) nhọn
Tên khác: Scirpus acutangulus Roxb. 1820. - Eleocharis fistulosa Schult. 1824 (FGI, 7: 84; CCVN, 3: 636);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Eleocharis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023