Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eleocharis congesta D. Don, 1825 (CCVN, 3: 638)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Năn (năng) bông tía; Củ năn bông nhạt; Năng phù
Tên khác: Eleocharis afflata sensu E. Camus, 1912 (FGI, 7: 87), non Steud. (1855). - Eleocharis pellucida sensu T. Koyama, 1957, non Presl (1828);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Eleocharis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024