Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. 1817 (CCVN,3: 640)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Năn (năng) gối
Tên khác: Scirpus geniculatus L. 1753. - Eleocharis capitata r. Br. 1810 (FGI, 7: 85);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Eleocharis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023