Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer, 1836 (CCVN, 3: 641)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Năn (năng) tiểu; năn (năng) nhỏ
Tên khác: Scirpus parvulus Roem. & Schult. 1817;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Eleocharis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024