Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 1900 (CCVN, 3: 637)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Năn (năng) cong; Năn lông gai; Năng chồi; Năn lông gai; Năng chồi
Tên khác: Scirpus retroflexus Poir. 1804. - Eleocharis chaetaria Roem. & Schult. 1817 (FGI, 7: 87: DLTN: 190). - Eleocharis retroflexa var. chaetaria (Roem. & Schult.) T. Koyama, 1974 (CCVN, 3: 637);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Eleocharis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023