Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Elettariopsis triloba (Gagnep.) Loes.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tiểu đậu ba thùy
Tên khác: Amomum trilobum Gagnep.; Elettariopsis trilobum (Gagnep.) Phamh., comb. superfl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae
Chi: Elettariopsis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024