Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eleuthrine bulbosa (Mill.) Urban.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sâm đại hành; Tỏi lào; tỏi đỏ; phong nhạn
Tên khác: Sisyrinchium bulbosum Mill.; Eleuthrine longifolia Gagnep.; E. subaphylla Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales
Họ: Iridaceae
Chi: Eleuthrine

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024