Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Elsholtzia communis (Coll.et Hemsl.) Diels
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kinh giới hoa bong; Kinh giới bông
Tên khác: Dysophylla communis Coll.et Hemsl; Aphanochilus communis (Coll.et Hemsl.) Kudo;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Lamiaceae
Chi: Elsholtzia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024