Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Epipremnum pinnatum (L.) Engl. & K. Krause
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráy leo lá xẻ; Thượng cán lá lông chim; ráy ngót
Tên khác: Pothos pinnatus L.; Monstera pinnata (L.) Schott; Scindapsus pinnatus (L.) Schott; Rhaphidophora pinnata (L.) Schott;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Araceae
Chi: Epipremnum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024