Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Equisetum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ tháp bút
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Chi Equisetum có 35 loài.

Gồm những đại diện có thân phân thành lóng và mấu, lá nhỏ mọc quanh mấu. Từ thân rễ mọc lên 2 loại cành: cành sinh sản và cành không sinh sản có hình dạng giống nhau nhưng cành sinh sản không phân nhánh.

Đầu cành sinh sản mang bông lá bào tử hình trứng dài, gồm những lá bào tử xếp sít nhau, lá bào tử hình khiên, xếp thành vòng quanh trục. Mỗi lá từ 6- 8 túi bào tử . Bào tử có 4 sợi đàn hồi cuộn quanh để phát tán. Bào tử giống nhau nhưng khi nẩy mầm cho nguyên tản khác nhau. Nguyên tản đực nhỏ hơn nguyên tản cái dạng bản nhỏ, màu lục phân thuỳ mang rễ giả tận cùng thuỳ mang túi tinh chứa tinh trùng mang một chùm roi. Nguyên tản cái lớn hơn phân thành nhiều thuỳ. Túi trứng nằm ở giữa khía của 2 thuỳ. Hợp tử phát triển thành phôi lúc đầu còn sống nhờ nguyên tản cái về sau phát triển thành cơ thể mới.

Devon, đó là bộ Hyeniales và đi theo 3 hướng khác nhau:

- Một hướng từ bộ Hyeniales tiến lên một nhánh bên, ngắn và nhỏ là Pseudoborniales.

- Một nhánh mang đặc điểm có trung tụ nguyên sinh, lá lớn, hệ gân phân nhánh đôi đó là bộ Sphaenophyllales.

- Huớng thứ ba mang đặc điểm: trung tụ hình ống, lá có một gân, không phân nhánh. Trong nhóm này có 2 bộ: Calamitales là những cây gỗ có sinh trưởng thứ cấp. Còn bộ Equisetales có dạng thảo không có sinh trưởng thứ cấp.

Ý nghĩa:

- Tham gia vào việc hình thành mỏ than đá.

- Dùng làm thuốc.

- Dùng để mài bóng đồ gố, đồ sừng, ngà (từ trong thân có Silic nên nhám).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Equisetopsida
Bộ: Equisetales
Họ: Equisetaceae

CÁC LOÀI
Equisetum diffusum
Equisetum ramosissimum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024