Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eragrostis cylindrica (Roxb.) Nees
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xuân cát hình trụ; Cỏ bông lùn
Tên khác: Poa cylindrica Roxb., Eragrostis geniculata Nees & Mey, Eragrostis interrupta Beauv. var. koenigii Stapf;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Eragrostis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023