Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eranthemum tetragonum Wall.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tinh hoa bốn cạnh; Xuân hoa
Tên khác: Justicia tetragona Hook. et Nees; Daedalacanthus tetragonuss T. Anders.; Pseuderanthemum tetragonum Ranlk.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Acanthaceae
Chi: Eranthemum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024