Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Eria javanica (Sw.) Blume
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan len gia-va; Nỉ lan gia-va
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Eria javanica 1.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Eria javanica 1.jpg

 

Eria javanica 2.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Eria javanica 2.jpg

 

Eria javanica 3.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Eria javanica 3.jpg

 

Eria javanica 4.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Eria javanica 4.jpg

 

Eria javanica 5.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Eria javanica 5.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Eria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023