Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Eubryales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rêu thân thẳng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Eubryales Có thân thẳng, túi bào tử ở ngọn thường nghiêng. Lông răng có hai hàng.

Gồm 16 họ, 54 chi và 1.769 loài.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Bryophyta
Lớp: Bryopsida

CÁC HỌ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023