Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fagraea auriculata Jack
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Trai tai; Ngứa; Ngua; Rơ clô
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Fagraea auriculata - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Fagraea auriculata - SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Potaliaceae
Chi: Fagraea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024