Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fimbristylis cinnamometorum (Vahl) Kunth, 1837
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói (Cỏ) quăn quế; Mao thư quế; Mao thư ba đầu
Tên khác: Scirpus cinnamometorum Vahl, 1806. - Fimbristylis subtricephala T. koyyama, 1979 (CCVN, 3: 651);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Fimbristylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023