Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl, 1806 (CCVN, 3: 656)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói (Cỏ) quăn phân đôi; Mao thư hai là; Mao thư lưỡng phân
Tên khác: Scirpus dichotomus L. 1753. - fimbristylis diphylla Vahl, 1806 [FGI, 7: 103, incl. var. annua C. B. Clarke, var. depauperata (R. Br.) C. B. Clarke, var. laxa (Vahl) C. B. Clarke, var. pluristriata C. B. Clarke, var. spirostachys (F. Muell.) C. B. Clarke, var. royenlana (Nees) E. Camus & var. leptophylla (Hance) C.B. Clarke]. - Fimbristylis germainii E. Camus, 1910 (FGI, 7: 105);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Fimbristylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023