Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fimbristylis disticha Boeck, 1874
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói (Cỏ) quăn lưỡng lệ; Mao thư lưỡng lệ
Tên khác: Fimbristylis fuscoides sensu E. Camus, 1912 [FGI, 7: 124, p.p. (quoat pl. ex Cochinchinae)], non C. B. Clarke (1894);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Fimbristylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024