Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fimbristylis miliacea (L.) Vahl, 1806 (CCVN, 3: 646; PROSEA, 12,3)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói (Cỏ) quăn tò te; Mao thư tò te; Cỏ chắc; Lác; Cỏ tò te
Tên khác: Scirpus miliaceus L. 1759;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Fimbristylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024