Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fimbristylis salbundia (Nees) Kunth, 1837 (CCVN, 3: 648)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói (Cỏ) quăn nêpal; Mao thư nêpal
Tên khác: Trichelostylis salbundia Nees, 1834. - Fimbristylis haspaniformis T. Koyama, 1957;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Fimbristylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024