Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fimbristylis tomentosa Vahl, 1806
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói (Cỏ) quăn; Mao thư
Tên khác: Fimbristylis Podocarpa Nees & Mey. Ex Nees, 1834 (FGI, 7: 107; CCNVN, 2: 815). - Fimbristylis dichotoma var. podocarpa (Nees & Mey.) T. Koyama, 1964 (CCVN, 3: 656);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Fimbristylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024