Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fissistigma chloroneurum (Hand.-Mazz.) Y.Tsiang
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lãnh công tái
Tên khác: Melodorum chloroneurum Hand.-Mazz.; Fissistigma chloroneurum (Hand.-Mazz.) Chun;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Fissistigma chloroneurum (Hand.-Mazz) Tsiang. - VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Fissistigma chloroneurum (Hand.-Mazz) Tsiang. - VHUNG.jpg

 

Fissistigma chloroneurum (Hand.-Mazz) Tsiang. 2 - VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Fissistigma chloroneurum (Hand.-Mazz) Tsiang. 2 - VHUNG.jpg

 

Fissistigma chloroneurum (Hand.-Mazz) Tsiang. 3 - VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Fissistigma chloroneurum (Hand.-Mazz) Tsiang. 3 - VHUNG.jpg

 

Fissistigma chloroneurum (Hand.-Mazz) Tsiang. 4 - VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Fissistigma chloroneurum (Hand.-Mazz) Tsiang. 4 - VHUNG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales
Họ: Annonaceae
Chi: Fissistigma

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023