Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fissistigma latifolium (Dun.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lãnh công lá lớn; Cách thư lá rộng; dất mèo
Tên khác: Unona latifolia Dun.; U. longifolia Blume; Uvaria latifolia (Dun.) Blume; Melodorum latifolium (Dun.) Hook.f. & Thoms.; M. mollissimum Miq.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales
Họ: Annonaceae
Chi: Fissistigma

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023