Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fissistigma rufinerve (Hook.d. & Thoms.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lãnh công gân hoe
Tên khác: Melodorum rufinerve Hook.f. & Thoms.; Fissistigma wallichii auct. non Merr.; F. obtusifolium auct. non W.T. Wang & C. Y. Wu;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales
Họ: Annonaceae
Chi: Fissistigma

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024