Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mùng quân; Hồng quân; bồ quân ấn
Tên khác: Gmelina indica Burm.f.; Flacourtia ramontchii L'Hér; F. balansae Gagnep.; F. thorelii Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Flacourtiaceae
Chi: Flacourtia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024