Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Floscopa glomeratus (Roem. & Schult.) Hassk. 1870 (CCVN, 3: 464)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ đầu rìa; Đầu riều chụm
Tên khác: Tradescantia glomerata Roem. & Schult. 1830;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales
Họ: Commelinaceae
Chi: Floscopa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024