Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Floscopa scandens Lour. 1790 (CCVN, 3:464; PROSEA, 12,3
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ đầu rìu hoa chuỳ; Đầu rìu leo; Tiết tiết
Tên khác: Dithyrocarpus paniculatus Kunth, 1843;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales
Họ: Commelinaceae
Chi: Floscopa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024