Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nổ quả trắng; Bỏng nẻ; bỏng nổ; kim độc mộc; cang pa; co mai ten; co cang pa; xeu nam
Tên khác: Phyllanthus virosa Roxb. ex Willd.; Securinega virosa (Roxb. ex Willd.) Baill.; Flueggea microcarpa Blume;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Flueggea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024