Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Fumariaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Từ đổng (Cựa ri, Cải cần)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Fumariaceae DC. 1821

Cây thảo rất mảnh trên đất hoang, nơi ẩm. Lá đơn khía rất sâu, mọc cách không lá kèm. Cụm hoa chùm. Hoa nhỏ, lưỡng tính, đối xứng 2 bên, mẫu 4, đài 2, tràng 4, bầu 1 ô. Quả cải mở 2 mảnh vỏ.

Thế giới có 16 chi và 400 loài phân bố ở Chủ yếu ở ôn đới

Ở Việt Nam có 3 chi, 4 loài.

Phân loại: Có 2 phân họ: Hypecoideae và Fumarioideae. Nhiều tác giả gộp trong họ Papaveraceae.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh trong vườn (Corydalis, Dicentra)

 

 

 

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Papaverales

CÁC CHI
Corydalis
Dicentra

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024