Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Funariales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rêu trên đất
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGBộ Funariales Rêu sống trên đất, trên mùn, trên xác động vật. Thân thẳng, lá to, túi bào tử ở ngọn. Lông răng xếp hai hàng, hàng trong thường tiêu giảm hay không có. Gồm 6 họ, 26 chi và 356 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Bryophyta
Lớp: Bryopsida

CÁC HỌ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024