Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gahnia tristis Nees, 1837 (CCVN, 3:668)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gành buồn; Cói gành buồn; Ké non; Couinak
Tên khác: Gahnia boniana Boeck, 1896 (Fgi, 7: 154). - Gahnia stricta Boeck, 1896 (FGI, 7: 155);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Gahnia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024