Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gastrochilus calceolaris (Smith.) D.Don
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Túi thơ gót; Lan đốm; Túi thơ đốm nâu
Tên khác: Aerides calceolaris Buch.-Ham. ex Smith, Saccolabium calceolare (Smith) Lindl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Gastrochilus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023