Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Gentiana
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Gentianaceae

CÁC LOÀI
Gentiana cephalantha
Gentiana greenwayae
Gentiana hesseliana
Gentiana indica
Gentiana langbianensis
Gentiana rigescens

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024