Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Gentianaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Long đởm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Gentianaceae - Họ Long đởm:

Gần với Loganiaceae (gồm cả cấu tạo quả) và Apocynaceae. Khác họ đầu bởi ở đây chủ yếu là cỏ.

Tràng hoa có thùy xếp vặn, trong ống tràng có vảy hoặc hốc tuyến và bộ nhụy hợp paracarp (hợp bên lá noãn) thành bầu 1 ô. Khác họ Apocynaceae bởi không có mủ trắng, bao phấn không dính quanh núm nhụy, các lá noãn hợp nhau rõ, noãn dính bên.

Quả nang.

Thế giới có 70 chi và 1100 loài, phân bố ở khắp thế giới, nhất là các nước ôn đới và cận nhiệt đới.

Việt Nam có 7-8 chi và khoảng 25 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024