Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Geraniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mỏ hạc (Phong lữ)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Geraniaceae Juss. 1789

Cây thảo. Lá xẻ thuỳ chân vịt, thường mọc đối, có lá kèm.

Cụm hoa xim 2 ngả sau đó giảm thành xim 1 ngả. Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5, cánh hoa vặn, bầu trên 5 ô mỗi ô 1 - 2 noãn, mỗi lá noãn có một đoạn nối dài hình mỏ dính sát vào nhau, một vòi với 5 đầu nhụy (sau khi thụ tinh vòi nhuỵ mọc dài ở vùng tiếp giáp gấp 15 - 20 lần chiều dài của bầu).

Quả tách 5 mảnh khi trời hanh các gai nhỏ dính trên vòi cuộn lại từ dưới lên trên kéo các mảnh quả lên.

Thế giới có 8 chi, 800 loài, phân bố ở Chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

Phân loại: Họ này chia làm 5 phân họ: Geranioideae, Biebersteinioideae, Vivianioideae, Dirachmoideae. Wentioideae. Họ này có họ hàng với Tropaeolaceae, Oxalidaceae, và Balsaminaceae

Công dụng: Chủ yếu dùng làm cảnh (Pelargonium zonale).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales

CÁC CHI
Geranium
Pelargonium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024