Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gigantochloa pseudo-arundinacea (Steud.) Widj.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tre lau
Tên khác: Bambusa pseudoarundinacea Steud., Bambusa verticillata Willd., Gigantochloa verticiliata (Willd.) Munro, Gigantochloa maxima Kurz;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Gigantochloa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023