Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Ginkgoaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạch quả
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Họ Bạch quả (danh pháp khoa học: Ginkgoaceae) là họ thực vật hạt trần duy nhất còn có loài sinh tồn của bộ Bạch quả (Ginkgoales). Họ này đã xuất hiện trong kỷ Jura (199,6 - 145,5 Ma) của đại Trung Sinh (251,0 - 65,5 Ma), và ngày nay đại diện duy nhất còn sinh tồn đã biết là bạch quả (Ginkgo biloba), mà vì lý do như đã nói trên, đôi khi được coi như là hóa thạch sống. Tuy nhiên, trước đây thì các đại diện của một vài chi khác cũng đã từng tồn tại.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Ginkgophyta
Lớp: Gingkopsida
Bộ: Ginkgoales

CÁC CHI
Ginkgonia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024