Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gleditsia fera (Lour.) Merr. 1918 (CCVN, 1: 1053)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tạo giác; Chùm kết
Tên khác: Mimosa fera Lour. 1790 (FC:652). - Gleditsia formosana Hayata, 1911. - G. thorelii Gagnep. 1912 (FGI, 2:14).- G. rolfei Vidal, 1886 (FCLV, 18:70; CCVN, 1:1052);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae
Chi: Gleditsia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023