Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Globba marantina L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gừng hoa múa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Globba marantina - CXCANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Globba marantina - CXCANH.jpg

 

Globba marantina - NDNHANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Globba marantina - NDNHANH.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae
Chi: Globba

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024