Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Glochidion pilosum (Lour.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bọt ếch trung; Cơm nguội; sóc trung; sóc nam
Tên khác: Nymphanthus pilosum Lour.; Glochidion annamense Beille;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Glochidion pilosum - TuanNguyen.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Glochidion pilosum - TuanNguyen.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Glochidion

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024